სტუდენტების უფლებების დაცვა

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესები დაცვის მექანიზმებ

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესები დაცვის მექანიზმები
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved