ვერიფიკაციის მექანიზმი

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის შედეგების შეფასების სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის / ვერიფიკაციის მექანიზმ

 

ვერიფიკაციის მექანიზმი
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved