სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved