სტრატეგიული (7 წლიანი) გეგმა

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის 7 წლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2021-2027)

 

7 წლიანი სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved