სამოქმედო (1 წლიანი) გეგმა

2021 – 2027 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის დანერგვის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა 

 

2022 სამოქმედო გეგმა

Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved