მეგობრები

განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სანათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

კვალიფიციური ლექტორები

მასწავლებლობა ერთ-ერთი უძველესი პროფესიაა, რომელიც გაჩნდა ჯერ კიდევ პირველყოფილ თემურ საზოგადოებაში და გულისხმობდა აღმზრდელის მრავალმხრივ მოღვაწეობას.მასწავლებელი

...

მასწავლებლობა ერთ-ერთი უძველესი პროფესიაა, რომელიც გაჩნდა ჯერ კიდევ პირველყოფილ თემურ საზოგადოებაში და გულისხმობდა აღმზრდელის მრავალმხრივ მოღვაწეობას.მასწავლებელი

...

მასწავლებლობა ერთ-ერთი უძველესი პროფესიაა, რომელიც გაჩნდა ჯერ კიდევ პირველყოფილ თემურ საზოგადოებაში და გულისხმობდა აღმზრდელის მრავალმხრივ მოღვაწეობას.მასწავლებელი

...

მასწავლებლობა ერთ-ერთი უძველესი პროფესიაა, რომელიც გაჩნდა ჯერ კიდევ პირველყოფილ თემურ საზოგადოებაში და გულისხმობდა აღმზრდელის მრავალმხრივ მოღვაწეობას.მასწავლებელი

...

უნივერსიტეტის სტატისტიკა

0
სტუდენტი
0
კურსი
0
ლექტორი
0
კურსდამთავრებული

ფოტო გალერეა

Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved